جستجو

نمونه ایی از رایتینگ های تصحیح شده در سایت را می توانید در این بخش مشاهده کنید.

 نتیجه تصحیح رایتینگ نمونه یک

آنچه در صفحه کاربری به کاربر نمایش داده می شود.

فایل تصحیح شده رایتینگ بالا را از اینجا می توانید دانلود کنید.

 نتیجه تصحیح رایتینگ نمونه دو

آنچه در صفحه کاربری به کاربر نمایش داده می شود.

فایل تصحیح شده رایتینگ بالا را از اینجا می توانید دانلود کنید.