شرایط استفاده

قوانین مربوط به استفاده از سرویس تصحیح رایتینگ

  • امکان تغییر نوع رایتینگ خریداری شده وجود ندارد.• وجه پرداختی جهت خدمات رایتینگ قابل استرداد نمی باشد.
  • خدمات رایتینگ فقط شامل آیلتس می باشد و خدمات تصحیح طبق معیارهای آیلتس انجام میشود.
  • زمان اعتبار خدمات خریداری شده 3 ماه می باشد و پس از اتمام مهلت مذکور خدمات منقضی از اعتبار ساقط می باشد.
  • رایتیتگ ارسالی بایستی در محدوده تعداد لغات تعیین شده در بخش توضیحات استفاده از خدمات نوشته شود.
  • تصحیح رایتینگ توسط افراد مجرب و آگاه به اصول آیلتس انجام میشود و نمره اعلام شده نمره نهایی می باشد و امکان تجدید نظر بر روی نمره داده شده وجود ندارد.