جستجو

e-Writing Service

Task1

General

Task 1

سوالات تسک 1 جنرال در خصوص نامه ای برپایه وضفیت توضیح داده شده است.
کلیک کنید

Task 1

Academic

Task 1

سوالات تسک 1 آیلتس آکادمیک در خصوص توضیح یک نمودار می باشد.
کلیک کنید

Task 2

Academic / General

Task 2

سوالات تسک 2 برای آیلتس جنرال و آکادمیک یکسان می باشد.
کلیک کنید

راهنمای سرویس هوشمند تصحیح رایتینگ:

 • ابتدا وارد بخش سوالات رایتینگ شوید.
 • در قسمت سوالات رایتینگ سه دسته رایتینگ وجود دارد:
 1. رایتینگ task1 آکادمیک
 2. task1  جنرال 
 3. task2 که به صورت مشترک برای آکادمیک و جنرال می باشد.
 • هر کدام از سوالات دارای کد خاص خودمی باشد تا کاربر در خریدهای بعدی اقدام به خرید موضوع تکراری ننماید.
 • داخل صفحه مربوط به هر سوال می توانید صورت سوال را مشاهده نمایید.
 • پس از انتخاب سوال و انتقال به سبد خرید و پرداخت هزینه، برای مشاهده سوال و پاسخ آن به پنل کاربری خود مراجعه کنید.
 • پس از اتمام فرآیند خرید و انجام موفقیت آمیز پرداخت میتوانید در پنل کاربری خود، به بخش “تصحیح رایتینگ های من” مراجعه نموده و در این بخش صورت سوال را مشاهده نمایید. شما بایستی پاسخ خود را در قالب فایل Microsoft Word تایپ نموده و در بخش پاسخ سوال آپلود کنید.
 • پس از آپلود فایل امکان مشاهده و تغییر فایل تا قبل از زدن دکمه finalize وجود دارد. پس از اطمینان از پاسخ خود دکمه finalize را بزنید تا فایل شما برای تصحیح ارسال شود.
 • تصحیح رایتینگ شما طی حداکثر 3 روز انجام خواهد شد. شما از طریق پنل کاربری خود می توانید مراحل تکمیل روند تصحیح را پیگیری نمایید.
 • نمونه ایی از فایلهای تصحیح شده را در اینجا می توانید مشاهده کنید.
 

مواردی که در تصحیح ذکر می شود:

مواردی که کاربر باید در نظر داشته باشد: